Hovedgård Hallen er en selvejende hal, der blev etableret af frivillige borgere og foreninger i 1970. I dag ejes og drives hallen af de fem foreninger, som var drivkræfterne ved etableringen: Hovedgård Borgerforening, Hovedgård Blæserne, Hovedgård Skoleorkester, Hovedgård Idrætsforening og Hovedgård Ungdomsstøtteforening.

Hallens organisering
 
Hovedgård
Borgerforening
Hovedgård
Blæserne
Hovedgård
Skoleorkester
Hovedgård
Idrætsforening 
 Hovedgård Ungdomsstøtteforening

Bestyrelsen (15 medlemmer, 3 fra hver forening)
1 formand (samme som forretningsudvalget) 

 Forretningsudvalget (5 medlemmer, en fra hver forening)
1 formand 
 
Skolen bruger hallen i dagtimerne, mens håndbold, fodbold og badminton er de store brugere af hallen eftermiddag og aften. Hertil bruges hallen til forskellige arrangementer såsom fastelavnsfest, kræmmermarked, juletræsfest og skoleorkesterets koncerter mm.
 
De to musikforeninger har sat deres præg på hallens konstruktion. Hovedgård Hallen har således en unik udformning med en markant skrå taghældning, der er specielt velegnet til musik. Det siges af musikkendere, at der er en usædvanlig god lyd, når der spilles musik i hallen.