Baggrund

Mangel på plads
Hallen har i mange år haft udfordringer med kapacitetsmangel. Særligt håndbold og fodbold har et akut behov for flere timer i hallen, hvilket ikke er muligt med den nuværende kapacitet. Dertil oplever håndbold, fodbold og badminton udfordringer med pladsmangel, når spillerne skal varme op inden kamp og ved afholdelsen af stævner i hallen i weekenderne. Der er ingen mindre sale eller arealer til opvarmning, så opvarmning må foregå bag et håndboldmål eller ind og ud mellem tilskuerne og i indgangspartiet.
 
Samle flere aktiviteter under samme tag i multihallen 
Samtidig har ændringer i borgernes motionsvaner medført en efterspørgsel efter nye idrætsformer som fitness og spinning. I 2017, på baggrund af en omfattende borgerundersøgelse, etablerede en gruppe frivillige foreningsfitness i Hovedgård i nogle tidligere butikslokaler et andet sted i byen. Fitnessforeningen har på kort tid fået mange medlemmer, men vil gerne flytte fitnesscentret over i hallen, så de er tæt på de øvrige aktiviteter og kan indgå i et socialt fællesskab med de øvrige fritidsaktiviteter, samtidig med at de får bedre muligheder for holdaktiviteter i en mindre sal. Men det er der ikke plads til i den eksisterende hal.
 
Gymnastikforeningen bruger i dag skolens gamle utidssvarende gymnastiksal. Når børnene er til gymnastik sidder forældre og venter ude på gangen på skolen. Gymnastikforeningen vil derfor også gerne flytte over i hallen og blive en del af fællesskabet i hallen. Det vil give forældrene mulighed for at udnytte ventetiden enten med selv at dyrke idræt eller være en del af det sociale fællesskab i det nye caféområde.
 
Fungere som forsamlingshus
Hovedgård har ikke et forsamlingshus, og det er et stort ønske blandt borgerne i byen, at der er et fælles samlingssted med mulighed for blandt andet at leje festlokaler og afholde kulturarrangementer i tidssvarende rammer.
 
Bedre rammer for skolen
Med den nye folkeskolereform og kravet om mere bevægelse, samtidig med flere børn på Hovedgård Skole, oplever Hovedgård Skole også kapacitetsudfordringer. Skolen har fået udvidet deres råderet over hallen i dagtimerne, men har alligevel udfordringer i forhold til at dække skolens behov for haltimer og andre idrætsfaciliteter.