Ny multihal i Hovedgård

I Hovedgård vil vi gerne hinanden, men vi har brug for at styrke rammerne og mulighederne. Hovedgård Hallen lever i dag ikke længere op til byens krav og ønsker til et moderne kultur-, idræts- og samlingssted. Derfor har hallen sammen med foreninger og borgere siden 2014 arbejdet for at udvide den eksisterende hal til en multihal.
Vores vision er at omdanne vores idrætshal til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere – børn, unge, voksne og ældre.

Med tilbygningen vil vi skabe bedre plads til eksisterende aktiviteter og plads til nye aktiviteter som fx fitness og gymnastik, der i dag ligger spredt rundt i byen. Dertil vil vi skabe attraktive opholdsområder i samlingsstedet samt indbydende rammer til afholdelse af kulturelle og sociale aktiviteter både i forenings- og privat regi. 

Vi vil skabe rum for, at borgere og foreninger kan mødes på kryds og tværs. Vores nye multihal skal favne bredere end den gamle hal og opfylde mange af de ønsker, byens borgere har, så vi fortsat kan styrke fællesskabet i byen.

De vigtigste elementer i udvidelsen er:

- En stor multisal til boldspil eksempelvis kortbane håndbold og større arrangementer. 

- Lille multisal til gymnastik, yoga, holdfitness, dans, mm. samt til kulturelle og sociale arrangementer og private fester
 
- Et cafe- og loungeområde med tilhørende køkken

- Et lokale til byens fitnesscenter

- To små ekstra omklædningsrum