Velkommen til Hovedgård Hallen - byens samlingssted.   
 
Møde om Hovedgård Hallens fremtidige organisering 2. december 2019
Byggeriet af vores nye multihal er godt igang. Nu skal hallens fremtidige organisering også på plads, så den kan understøtte visionen om, at multihallen skal være hele lokalområdets nye samlingssted.
 
For at få en ny organisering, der både matcher og er forankret i lokalsamfundet inviterede Hovedgård Hallens bestyrelse alle interesserede borgere, foreninger m.fl. til et møde om hallens fremtidige organisering 2. december 2019.
 
Der var god opbakning til mødet med ca. 60 deltagere fra Hovedgård Blæserne, Hovedgård Skoleorkester, GHT, Hovedgård Borgerforening, Hovedgård Idrætsforening, Hovedgård Pensionistforening, Hovedgård Skoleorkester, Hovedgård Gymnastikforening, Hovedgård Ungdomsstøtteforening, Hovedgård Fitnessforening, Hovedgård Skole, Badmintonklubben, Lokalrådet, Urpasserlauget, Svømmeklubben, Hovedgård Fodbold, TKIF, Ungdomsskolen, Ældresagen, Redbarnet samt borgere.
 
På mødet kom der mange gode input til den fremtidige organisering. Blandt andet at den nye organisering skal være bredere sammensat end i dag, hvor det blot er fem foreninger, som driver hallen. På baggrund af de mange input udarbejder den nuværende bestyrelse en ny organisering og nye vedtægter for Hovedgård Hallen.
Hallens forretningsudvalg november 2019
Fra venstre: Mikkel Juel Christoffersen fra Borgerforeningen, Lise Vinther fra Skoleorkestret, Martin Christensen fra Hovedgård Ungdomsstøtteforening, Lene Henriksen fra Hovedgård Idrætsforening og Mads Bjørn Jensen fra Hovedgård Blæserne.
 
Første spadestik til den nye multihal blev taget lørdag 17. august 2019  
Borgerne i Hovedgård og omegn trodsede vejret og hjalp med at det første spadestik til den nye multihal lørdag den 17. august 2019.
I slutningen af oktober 2019 er betonelementerne kommet på plads.

 
 
 
 
 Fotos: Anders Boll FILM & FOTO - Certificeret dronepilot

  
 
 
Hovedgård hallen ligger centralt i Hovedgård ved siden af Hovedgård Skole.
 
Hallen danner ramme for idrætsaktiviteter samt sociale og kulturelle arrangementer. 
 
Vi glæder os til at se dig i hallen.
 
Mvh. Hovedgård Hallens bestyrelse