Formål

Formålet med den nye multihal er at skabe et moderne kultur- og idrætscenter. Det skal være et aktivt samlingssted for alle byens borgere – børn, unge, voksne og ældre. 
  • Vi vil styrke byens fællesskaber og sammenhold ved at samle byens aktiviteter under samme tag.
  • Vi vil sikre en stærk tilknytning til Hovedgård blandt byens borgere, både blandt byens ”gamle borgere” og hos nye tilflyttere og derved inspirere flere til frivilligt og socialt engagement i byen.
  • Vi vil sikre at Hovedgård fortsat er et godt sted at være for mennesker i alle aldre, hvor kultur- og idrætscentret er omdrejningspunkt for alle livets små og store øjeblikke
  • Vi vil skabe rum for de nære fællesskaber og fælles aktiviteter i familien 
  • Vi vil skabe kultur- og fritidsaktiviteter i dagstimerne for ældre, mødre på barsel m.fl.
Hvem får glæde af projektet?
Det nye kultur- og idrætscenter skal være til gavn for alle borgere i Hovedgård. Det skal være et sted, der er åbent for alle - foreninger, borgere, skole mm. De nye rammer skal give bedre muligheder for, at børn og voksne kan dyrke fritidsaktiviteter under samme tag og på samme tid. Borgere og foreninger får et attraktivt møde- og samlingssted som giver mulighed for samvær før og efter træning. Borgerne får et forsamlingshus til festlige lejligheder og til sociale og kulturelle arrangementer.