Om indsamlingen 
 
For at få skaffet de sidste ca. 3 mio. kr., der skal til for at nå helt i mål med projektet, har en gruppe med 8 frivillige arbejdet intensivt med at planlægge indsamlingen siden efteråret 2018.
 
Indsamlingen sker hos borgerne, foreningerne, virksomhederne og hos fonde.
 
Hvorfor samler vi penge ind?
Horsens Kommune har støttet med 12 mio. kr. til den nye multihal. Men midlerne fra kommunen er ikke nok til at matche borgernes og foreningernes ønsker og behov, som blandt andet kom frem i borgerundersøgelsen i 2015.
 
Vi vil lidt mere. Vi vil skabe et aktivt samlingssted for alle byens borgere - børn, unge, voksne og ældre. Vi vil styrke byens fællesskaber og sammenhold ved at samle byens aktiviteter under samme tag. 
 
1. Borgerne: 
 
 
 
 
 
 
 
Borgerne opfordres til at købe folkeaktier à 1000 kr. pr. stk til medlemmer i husstanden. I februar 2019 vil
frivillige indsamlere stemme dørklokker hos borgere i Hovedgård, Kattrup, Åes, Tvingstrup, Vedslet og Grumstrup.
Indsamlerne fortæller om projektet og tilbyder folkeaktier.
 
Alle bidrag er meget velkomne. Men vi opfordrer borgerne til at give lidt mere, end de ellers ville. Bidraget er til gavn
for hele lokalområdet i mange år frem.
 
2. Foreninger
 
 
 
 
Foreningerne opfordres til at give en foreningsdonation på mindst 5.000 kr., 10.000. kr., 25.000 kr., 50.000 kr. eller 100.000 kr. Projektet er udviklet i tæt samarbejde med foreninger i Hovedgård for at sikre det bedst mulige
match mellem foreningernes ønsker og behov og multihallen. Indsamlingen sker blandt andet gennem møder med foreningerne.
 
 
3.Virksomheder  
 
 
 
Virksomhederne opfordres til at give en donation på 5000 kr., 10.000 kr. 25.000 kr. og 50.000 kr. I foråret 2019 vil der blive delt brochurer ud til virksomhederne. Efterfølgende bliver de kontaktet og opfordret til at give en donation til multihallen. 
 4. Fonde
 
Der er søgt flere fonde om støtte til projektet. Der afventes stadig svar fra de sidste.